دریافت ذکر سالیانه

توجه!

لطفا نام ها را مطابق شناسنامه وارد کنید و از آوردن نام مستعار خوداری کنید

در صورتی که بررسی برای شخص دیگری هست در بخش نام ها اطلاعات آن فرد مورد بررسی را وارد کنید

برای بررسی مشکلات زناشویی نام همسر و مادر همسر را بخش توضیحات حتما اول قبل از نوشتن متن درخواست بررسی قید کنید

جوابیه حداکثر در یک هفته کاری برای شما ارسال می شود.

بررسی توسط شخص دعا نویس به کمک از قرآن انجام شده .

در دریافت ذکر از قرآن به علت زمان بر بودن پروسه پاسخ گویی همیشه تلاش کنید درخواست خود را ۱۰ روز قبل از سررسید ماه یا سال جدید اقدام نمایید

کاربر گرامی،هزینه این خدمات 33000 تومان می باشد.