ابزار‌ها با توجه به کارایی که دارند به انواع و دسته های مختلفی تقسیم می شوند. یک سری از ابزارها هستند که ماهیت فیزیکی نداشته ولی وجود آن‌ها در کنار هر شخص می تواند گاه بسیار مهم و کاربردی باشد. در بین صد ها ابزاری که وجود دارد یک لیست از کاربردی ترین آن‌ها را تلاش کردیم اینجا کنار هم جمع‌آوری کنیم.

کیوسک روزنامه

روزنامه را الزاما نه یک رسانه کاغذی، بلکه نوعی محتوای رسانه‌ای که در هر رسانه ای قابل تولید است، می توان قلمداد کرد. روزنامه در معنا خودش به معنای نشریه‌ای است که به شکل چاپی یا آنلاین و به‌طور مرتب و منظم (معمولا روزانه) تهیه، چاپ و پخش می‌شود و بی هیچ قید و شرطی، اخبار و اطلاعات را در دسترس مردم قرار می‌دهد.

در کیوسک تلاش شده گزیده و تیتر صفحه اول روزنامه های ایران را به صورت یک جا برای شما کنار هم جمع‌آوری کنیم

آب و هوا

اصطلاح «هوا» شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود را مشخص می‌کند. هوا برآیند عملکرد فرایندهای متعدد و تغییرات حاصل در عوامل کنترل کننده جو است . بدیهی است که وضع هوا ، پیوسته تغییر می کند.

آب و هوا یک عامل مهم تاثیر گذار بر تمام فعالیتهای انسان است. ما همه تحت تاثیر جو بوده و نیازمند به اطلاعاتی در زمینه آن هستیم تا در برخورد با آن قادر به تصمیم گیری باشیم.

تبدیل واحد‌ها

ازآنجاکه درکشورها و فرهنگ‌های مختلف برای اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی و علمی ، واحدهای اندازه‌گیری متنوعی وجود دارد و هر فرهنگ درطول تاریخ ، واحد اندازه‌گیری متناسب با نیاز خود را بکار برده است لذا در مواقعی نیاز می‌شود این واحدهای متنوع به یکدیگر تبدیل و به نوعی بایکدیگر معادل سازی شوند. به معادل سازی واحدهای مختلف یک کمیت فیزیکی "تبدیل واحد" می‌گویند.