شروع کنید

بنا داریم در جهت ترویج و گسترش خدمات و با اتکا به پایگاه داده ی منحصر بفرد خود ، منابع بزرگ و ارزشمندی از محتوای علوم اسلامی و هیئت جهت استفاده کاربران عادی و توسعه دهنگان نرم افزارهای کاربردی فراهم کنیم. پایگاه داده ی روزانه تمامی محتواها و داده های خود را از طریق پروتکل های استاندارد در اختیار توسعه دهندگان و گروه های برنامه قرار می دهد.

در این راستا بزودی با این خدمات جدید روزانه در کنار دوستان خود خواهیم بود.

کلیه حقوق متعلق به شرکت پردازشگران مبتکر آنا پارس (تقویم نجومی روزانه) می باشد.