سرکتاب قرآنی

توجه!

لطفا نام ها را مطابق شناسنامه وارد کنید و از آوردن نام مستعار خوداری کنید

در صورتی که بررسی برای شخص دیگری هست در بخش نام ها اطلاعات آن فرد مورد بررسی را وارد کنید

برای بررسی مشکلات زناشویی نام همسر و مادر همسر را بخش توضیحات حتما اول قبل از نوشتن متن درخواست بررسی قید کنید

برای بررسی قرانی برای شما انجام شود. این هزینه بابت ایاب ذهاب و وقتی هست که برای بررسی کار شما خدمت دعا نویس گذاشته می شود.

موضوعات جلب معشوق پذیرفته نمی شود.

روز های بررسی مشکلات روز های فرد است. زمانی که دعا نویس ما بنشیند. فردای ان روز جوابیه ارسال می کنم. پس کار به صورت تلفنی نیست. و عجله ای و یک روزه جواب داده نمی شود. درخواست ارتباط تلفنی نفرمایید.

هزینه دریافتی بابت پیگیری موضوع، هزینه ایاب ذهاب و زمان گذاری بنده هست و هیچ ربطی به خود بررسی ندارد.

در صورت اینکه در جوابیه شما نیاز به دعا داشته باشید. اعلام خواهد شد به همراه قیمت ذکات و کتابت.

کاربر گرامی،هزینه این خدمات 30000 تومان می باشد.