سرکتاب قرآنی

توجه!

لطفا نام ها را مطابق شناسنامه وارد کنید و از آوردن نام مستعار خوداری کنید

در صورتی که بررسی برای شخص دیگری هست در بخش نام ها اطلاعات آن فرد مورد بررسی را وارد کنید

برای بررسی مشکلات زناشویی نام همسر و مادر همسر را بخش توضیحات حتما اول قبل از نوشتن متن درخواست بررسی قید کنید

جوابیه حداکثر در یک هفته کاری برای شما ارسال می شود.

بررسی توسط شخص دعا نویس به کمک از قرآن انجام شده . هزینه های جاری ذکات در صورت نیاز به دعا مطابقا از طریق جوابیه ارسال خواهد شد

کاربر گرامی،هزینه این خدمات 20000 تومان می باشد.